TSH en de aanvullende/ gewijzigde corona maatregelen – update 16 oktober 2020TSH en de aanvullende/ gewijzigde corona maatregelen – update 16 oktober 2020


Het algemene sportprotocol Verantwoord sporten van NOC*NSF is aangepast aan de laatste maatregelen n.a.v. de persconferentie van 13 oktober 2020. De KNGU heeft enkele aanvullende richtlijnen en opmerkingen gemaakt.


Specifiek voor TSH is het volgende van toepassing:
• De algemene basisregel: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Graag wel afmelden bij de begeleiding/trainers.


• Voor leden t/m 17 jaar zijn er geen verdere beperkingen ten opzichte van de afgelopen weken en zij kunnen dus op dezelfde manier blijven sporten.


• Voor leden vanaf 18 jaar moet er onderling ten allen tijde 1,5 meter afstand gehouden worden van elkaar en mag er maximaal in aantallen van 4 personen per groepje gesport worden. Er wordt door de begeleiding/trainers voor herkenbaarheid gezorgd, zodat duidelijk is wie bij welk groepje hoort. Wisselen van groepje tijdens het sporten is dus niet toegestaan ( de huidige lessen kunnen dus gewoon doorgaan).


• In de gangen van de turnhal is het dringende advies om vanaf 13 jaar een niet-medisch mondkapje te dragen. Tijdens het sporten mag deze af.


• Voor de begeleiding/trainers is het dringende advies om ten allen tijde een niet-medisch mondkapje te dragen.


• De begeleiding/trainers dienen minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot de sporters en elkaar. Aangezien er binnen de gym- & turnsport sprake zijn van contact tussen trainer en sporter is dit toegestaan indien nodig voor uitoefening van de sport (‘vangen’ mag dus). Het advies is wel om de duur van het vangen zo veel mogelijk bij sporters van 18 jaar en ouder te beperken.


• Kom omgekleed naar de turnhal. De kleedkamers zijn niet geopend.

Onze Sponsoren