Op 1 mei 2020 is Hardenberg een nieuwe sportvereniging rijker. Op deze dag is namelijk Turn-& Sportcentrum Hardenberg VOF na bijna 16 jaar overgegaan naar een vereniging.

Op 1 augustus 2004 begonnen Cor en Akke Bleker, na een jarenlang dienstverband bij gymvereniging DOS, voor zichzelf. Een unieke gebeurtenis in Nederland aangezien zij de eerste VOF waren in de turnsport.
In december 2009 begonnen zij met het huren van de huidige Turnhal. Een eigen accommodatie was een droom van het trainersechtpaar en de vele sporters.
In 2014 vierde Cor zijn 40-jarig jubileum als turntrainer en Akke zal komend oktober haar 40-jarig jubileum hebben.

 


Doordat er geen opvolging was voor hun bedrijf hebben zijn ruim 2 1/2 jaar geleden de eerste stappen gezet om te kijken welke mogelijkheden er waren om de turnsport te behouden in de gemeente Hardenberg. Het was een lange weg met de nodige hobbels, maar... vandaag was het dan eindelijk zover! Cor en Akke zijn allebei in dienst van de vereniging en voor de buitenkant zal er eerst nog weinig veranderen. Intern zullen de dagelijkse zaken worden geregeld door het bestuur. Deze bestaat op dit moment uit drie bestuursleden. Zij hebben de taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris op zich genomen. Het bestuur hoopt dat er spoedig nog enkele bestuursleden bijkomen.


Door de Corona-crisis gaan zaken even wat anders en ligt de Turnhal er stil en verlaten bij. Wij hopen zeer binnenkort de leden weer te verwelkomen buiten en hopelijk straks ook weer binnen in de Turnhal!

Op de foto’s zie je dat Jesse naar Akke, i.p.v. een handdruk als bezegeling op de overdracht, een bos bloemen gooit.
Daarnaast hebben de bestuursleden hun handtekening gezet en kregen ze van Cor en Akke symbolisch een kleinigheidje: Jesse de voorzittershamer, Marco een geldkistje en Hans het secretarisboek.

Onze Sponsoren