Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws van TSH:

We sluiten de Nationale Sportweek bij TSH af met een gezellige Instuif in en om de Turnhal.
Iedereen, zowel leden als niet-leden, zijn van harte welkom tijdens de instuif.

We hebben van 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur een Instuif in en om de Turnhal.

 

Neem vriendjes en vriendinnetjes mee, buurjongens- en meisjes! Iedereen is welkom om deze sportieve week gezellig af te sluiten én lekker te sporten in en om de Turnhal!

Beste Leden van TSH,

Hierbij worden jullie allemaal van harte uitgenodigd voor een hele belangrijke algemene ledenvergadering van TSH.

Datum:Woensdag 13 april

Tijd: 20.00 uur

Locatie: RUIM Hardenberg Nijverheidsstraat 7

 

U/Jij komt toch ook?

 

Hallo oud-sporters van Akke,
 
In oktober 2020 vierde Akke haar 40-jarige jubileum als turntrainster. Helaas konden we toen geen reünie vieren i.v.m. de Corona-maatregelen. Maar... we willen dit graag alsnog doen en wel op zaterdag 18 juni vanaf 16.00 uur in de Turnhal van TSH.
Het is een beetje kort dag, maar met twee kinderen ver weg in het buitenland na de zomervakantie, zou Akke het super vinden wanneer zij er nog wel bij kunnen zijn.
 
We hopen natuurlijk enorm dat er veel oud-sporters van Akke komen op de reünie. In 2014 hielden we voor Cor een reünie en wat was dat toen gaaf om vele oude bekenden weer terug te zien en herinneringen op te halen.
 
Mocht je hierbij willen zijn, dan horen we dit graag vóór 10 juni i.v.m. de drankjes en hapjes.
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar wendybleker@gmail.com. 
Vermeld daarbij je voor- en achternaam (en eventueel meisjesnaam), de jaren dat je hebt geturnd bij Akke en geef aan of je eventueel beeldmateriaal hebt van toen.
Na je aanmelding krijg je via de mail verdere informatie over de reünie.
 
Mocht je zelf andere oud-sporters kennen die deze reünie ook erg leuk zou vinden om bij te wonen, schroom niet om ze hiervan op de hoogte te stellen. 
 
We hebben er enorm veel zin in en hopen op een gezellige reünie voor Akke!
 
Hartelijke groet,
 
Marjolein en Wendy

TSH heeft een nieuwe ledenadministratie

 

Gedurende het eerste seizoen als vereniging is er achter de schermen door enkele mensen veel werk verzet op verschillende vlakken. Dat dit niet makkelijk is tijdens een corona seizoen moge duidelijk zijn en dat er dingen beter kunnen en moeten zullen wij ook niet ontkennen. Gelukkig krijgen wij steeds meer hulp vanuit verschillende kanten en daar zijn wij erg blij mee. Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat wij een sterke en vitale vereniging worden.

Mocht je ook een steentje, hoe klein dan ook, willen bijdragen? Laat het alstublieft weten. Samen staan we sterk en maken we TSH!

 

 

Commissie ledenadministratie

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat twee ouders de ledenadministratie van TSH willen gaan doen. Elise Monshouwer en Janet Boessenkool gaan als vrijwilligers deze belangrijke commissie vormgeven en zijn vanaf heden operationeel. De ledenadministratie kunt u benaderen voor het aanmelden van nieuwe leden, het afmelden van leden en het wijzigen van gegevens van leden.

Zij zijn te bereiken via ledenadministratie@turn-sportcentrum.nl.

De ledenadministratie zit 1x in de maand (tegen het einde van elke maand) bij elkaar om de administratie bij te werken. Zij zullen dan ook reageren op de binnengekomen e-mails.

Dames, heel erg fijn dat jullie ons komen helpen en veel plezier en succes gewenst.

 

 

Club Assistent

Sinds kort wordt er bij TSH met een nieuw ledenadministratie systeem, genaamd Club Assistent, gewerkt. Hiertoe zijn wij overgegaan, omdat de KNGU is gestopt met het vorige oude systeem. Na maanden van implementeren zijn wij inmiddels zover dat het systeem nu live is. Via Club Assistent zullenvanaf nu ook de contributie incasso’s gaan verlopen. Via deze weg willen wij Akke nog heel erg bedanken voor het doen van de contributie incasso’s via het vorige systeem.

Club Assistent hebben wij uitvoerig getest, maar het kan natuurlijk voorkomen dat er nog iets niet helemaal goed gaat.Wij zijn er tijdens de omzetting achter gekomen dat er bij enkele leden onjuiste contributiebedragen werden geïnd. Dit is in Club Assistent aangepast en het kan daardoor zijn dat de contributie anders uitvalt dan de afgelopen maanden het geval was. U kunt er vanuit gaan dat nu het juiste contributiebedrag wordt geïncasseerd, maar mocht u twijfels hierover hebben, meldt dit dan bij de penningmeester via penningmeester@turn-sportcentrum.nl.

 

Terugblik ALV

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 26 mei jl. zijn er een aantal ontwikkelingen besproken waarvan wij er twee kort willen delen.

• Met de gemeente Hardenberg zijn wij in gesprek over de ontwikkelingen voor een nieuw te bouwen turnhal. De eerste gesprekken zijn hierover geweest en de plannen zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden door de gemeente in samenwerking met ons als TSH en de KNGU.
• Enkele enthousiaste leden en ouders van en betrokkenen bij TSH hebben kenbaar gemaakt wel wat voor TSH te willen gaan doen. Daar zijn wij heel blij mee en hopen dat nog velen zullen volgen. Onder andere gaat deze groep vrijwilligers aan de slag met het in kaart brengen van alle taken en klusjes die er bij de vereniging TSH gedaan kunnen worden. Met als doel om mensen gerichter te kunnen vragen voor een taak of klus en te laten zien dat iedereen een steentje kan bijdragen. Want nogmaals; Vele handen maken licht werk.
 

Wilt u in contact komen met het bestuur. Doe dit dan via secretariaat@turn-sportcentrum.nl.
Wij proberen uw mail dan zo spoedig mogelijk te behandelen, maar houdt er wel rekening mee dat ook wij dit als vrijwilliger erbij doen en niet altijd gelijk kunnen reageren.

 

Met sportieve groeten,

Bestuur TSH

Onze Sponsoren