Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws van TSH:

Nog 2 weken en dan wordt voor de eerste keer een ZomerDagKamp gehouden.De planning was alleen dinsdag 17 augustus, maar omdat er nog vele aanvragen binnen waren gekomen, hebben we besloten om een 2e ZomerDagKamp te organiseren.

Deze wordt dan op woensdag 18 augustus gehouden.


De tijden en indeling van het Dagkamp zijn hetzelfde, dus van 10.00 tot 20.00 uur, inclusief  lunch, avondeten en drinken en wat lekkers tussendoor.


Wie zich op wil geven voor deze Superleuke dag of wellicht zelfs twee dagen heen wil, kan zich aanmelden via trainers@turn-sportcentrum.nl ;
De jongens en meisjes die zich al voor de dinsdag hebben opgegeven, hebben vandaag een mail ontvangen over deze dag!
Het delen van dit bericht wordt uiteraard zeer gewaardeerd!

Het ZomerDagKamp op dinsdag 17 augustus zit helemaal vol! Geweldig dat er zoveel animo voor is. Alle deelnemers hebben informatie gekregen via de mail. Ongeveer 1 1/2 week voor deze KampDag zal de laatste info verstuurd worden.

We hebben er zin in!!!

Aan alle jongens en meisjes (TSH-leden en niet TSH-leden) uit groep 3 t/m 8,

 

Normaal gesproken organiseerden we in de eerste week van de zomervakantie het Zomerkamp van TSH! Omdat het voor ons te kort dag is om een driedaags kamp te organiseren,
hebben we voor dit jaar een andere activiteit bedacht!! We stoppen de leukste dingen van het driedaagse kamp in één ZomerDagKamp!!

 

Deze dag zal plaatsvinden op dinsdag 17 augustus van 10.00-20.00 uur. Het maximumaantal deelnemers voor deze dag is 40.
Bij grote belangstelling zal er een tweede dag gehouden worden op 18 augustus.

Iedereen is welkom uit groep 3 t/m 8 van de basisschool. Zit je na de zomervakantie in groep 3? Dan mag je er ook bij zijn deze dag!

 

TSH-leden krijgen een korting van €5,00 op deze supergezellige, sportieve en actieve dag. De lunch, een warme maaltijd, drinken en wat lekkers zit bij de prijs inbegrepen.

 

Geef je gauw op via trainers@turn-sportcentrum.nl  . Na de aanmelding ontvang je een mail met nadere informatie. Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd!!

 

Schermafbeelding 2021 06 17 152903

TSH heeft een nieuwe ledenadministratie

 

Gedurende het eerste seizoen als vereniging is er achter de schermen door enkele mensen veel werk verzet op verschillende vlakken. Dat dit niet makkelijk is tijdens een corona seizoen moge duidelijk zijn en dat er dingen beter kunnen en moeten zullen wij ook niet ontkennen. Gelukkig krijgen wij steeds meer hulp vanuit verschillende kanten en daar zijn wij erg blij mee. Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat wij een sterke en vitale vereniging worden.

Mocht je ook een steentje, hoe klein dan ook, willen bijdragen? Laat het alstublieft weten. Samen staan we sterk en maken we TSH!

 

 

Commissie ledenadministratie

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat twee ouders de ledenadministratie van TSH willen gaan doen. Elise Monshouwer en Janet Boessenkool gaan als vrijwilligers deze belangrijke commissie vormgeven en zijn vanaf heden operationeel. De ledenadministratie kunt u benaderen voor het aanmelden van nieuwe leden, het afmelden van leden en het wijzigen van gegevens van leden.

Zij zijn te bereiken via ledenadministratie@turn-sportcentrum.nl.

De ledenadministratie zit 1x in de maand (tegen het einde van elke maand) bij elkaar om de administratie bij te werken. Zij zullen dan ook reageren op de binnengekomen e-mails.

Dames, heel erg fijn dat jullie ons komen helpen en veel plezier en succes gewenst.

 

 

Club Assistent

Sinds kort wordt er bij TSH met een nieuw ledenadministratie systeem, genaamd Club Assistent, gewerkt. Hiertoe zijn wij overgegaan, omdat de KNGU is gestopt met het vorige oude systeem. Na maanden van implementeren zijn wij inmiddels zover dat het systeem nu live is. Via Club Assistent zullenvanaf nu ook de contributie incasso’s gaan verlopen. Via deze weg willen wij Akke nog heel erg bedanken voor het doen van de contributie incasso’s via het vorige systeem.

Club Assistent hebben wij uitvoerig getest, maar het kan natuurlijk voorkomen dat er nog iets niet helemaal goed gaat.Wij zijn er tijdens de omzetting achter gekomen dat er bij enkele leden onjuiste contributiebedragen werden geïnd. Dit is in Club Assistent aangepast en het kan daardoor zijn dat de contributie anders uitvalt dan de afgelopen maanden het geval was. U kunt er vanuit gaan dat nu het juiste contributiebedrag wordt geïncasseerd, maar mocht u twijfels hierover hebben, meldt dit dan bij de penningmeester via penningmeester@turn-sportcentrum.nl.

 

Terugblik ALV

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 26 mei jl. zijn er een aantal ontwikkelingen besproken waarvan wij er twee kort willen delen.

• Met de gemeente Hardenberg zijn wij in gesprek over de ontwikkelingen voor een nieuw te bouwen turnhal. De eerste gesprekken zijn hierover geweest en de plannen zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden door de gemeente in samenwerking met ons als TSH en de KNGU.
• Enkele enthousiaste leden en ouders van en betrokkenen bij TSH hebben kenbaar gemaakt wel wat voor TSH te willen gaan doen. Daar zijn wij heel blij mee en hopen dat nog velen zullen volgen. Onder andere gaat deze groep vrijwilligers aan de slag met het in kaart brengen van alle taken en klusjes die er bij de vereniging TSH gedaan kunnen worden. Met als doel om mensen gerichter te kunnen vragen voor een taak of klus en te laten zien dat iedereen een steentje kan bijdragen. Want nogmaals; Vele handen maken licht werk.
 

Wilt u in contact komen met het bestuur. Doe dit dan via secretariaat@turn-sportcentrum.nl.
Wij proberen uw mail dan zo spoedig mogelijk te behandelen, maar houdt er wel rekening mee dat ook wij dit als vrijwilliger erbij doen en niet altijd gelijk kunnen reageren.

 

Met sportieve groeten,

Bestuur TSH

Beste deelnemer van de Algemene LedenVergadering van TSH,

 

Middels onderstaande link kunt u via Microsoft Teams deelnemen aan deze online Ledenvergadering.

 

Klik op deze link om naar de vergadering te gaan

 

De vergadering start om 20.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur TSH

Onze Sponsoren