Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws van TSH:

Download de PDF voor meer informatie:

 

Tot onze grote spijt moeten we jullie meedelen dat het kleuteruur op de vrijdag in de turnhal stopt met ingang van de herfstvakantie.

Het uur stopt vanwege geringe deelname.

Als alternatief kunnen deze (en natuurlijk nieuwe) kleuters terecht op de donderdag in de Matrix (Marslanden) van 15.30-16.25 uur.

Aan alle sporters van Turn- & Sportcentrum Hardenberg en nieuwe sporters,

 

De vakantieperiode zit erop en ook bij TSH staan we weer in de startblokken voor een nieuw seizoen. 

Op maandag 23 augustus gaan we weer van start met de lessen. We hopen natuurlijk op een heel mooi, sportief seizoen waarin we met frisse moed er tegenaan gaan. We hebben er erg veel zin in en we vinden het geweldig om jullie allemaal weer in onze lessen en trainingen te mogen ontmoeten!

Het lesrooster staat op de site. Voor de uren die vacant zijn hopen we snel een oplossing te vinden. 

 

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid te mogen zien in onze lessen en trainingen.

 

Vanaf maandag 23 augustus zijn ook nieuwe sporters van harte welkom om een tweetal proeflessen te volgen. Alle tijden en locaties staan onder het kopje lesrooster op www.turn-sportcentrum.nl

 

Tot ziens in één van onze lessen!

 

Vriendelijke groeten,

Technische leiding en het bestuur van TSH

TSH doet dit jaar mee aan de spaaractie: Spaar je club gezond.
 
Hoe werkt de actie? 
 
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code. Deze unieke code kun je activeren en vervolgens bepaal je zelf aan welke club of vereniging je de sponsorpunt(en) schenkt. 
 
Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas van TSH! 
 
 
De unieke code op de voucher kun je vanaf zondag 5 september online activeren op de actiesite. De link naar deze site vind je vanaf zondag op deze pagina. Het sponsorbedrag dat de Plus gaat verdelen is ruim 3,2 miljoen euro.

TSH heeft een nieuwe ledenadministratie

 

Gedurende het eerste seizoen als vereniging is er achter de schermen door enkele mensen veel werk verzet op verschillende vlakken. Dat dit niet makkelijk is tijdens een corona seizoen moge duidelijk zijn en dat er dingen beter kunnen en moeten zullen wij ook niet ontkennen. Gelukkig krijgen wij steeds meer hulp vanuit verschillende kanten en daar zijn wij erg blij mee. Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat wij een sterke en vitale vereniging worden.

Mocht je ook een steentje, hoe klein dan ook, willen bijdragen? Laat het alstublieft weten. Samen staan we sterk en maken we TSH!

 

 

Commissie ledenadministratie

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat twee ouders de ledenadministratie van TSH willen gaan doen. Elise Monshouwer en Janet Boessenkool gaan als vrijwilligers deze belangrijke commissie vormgeven en zijn vanaf heden operationeel. De ledenadministratie kunt u benaderen voor het aanmelden van nieuwe leden, het afmelden van leden en het wijzigen van gegevens van leden.

Zij zijn te bereiken via ledenadministratie@turn-sportcentrum.nl.

De ledenadministratie zit 1x in de maand (tegen het einde van elke maand) bij elkaar om de administratie bij te werken. Zij zullen dan ook reageren op de binnengekomen e-mails.

Dames, heel erg fijn dat jullie ons komen helpen en veel plezier en succes gewenst.

 

 

Club Assistent

Sinds kort wordt er bij TSH met een nieuw ledenadministratie systeem, genaamd Club Assistent, gewerkt. Hiertoe zijn wij overgegaan, omdat de KNGU is gestopt met het vorige oude systeem. Na maanden van implementeren zijn wij inmiddels zover dat het systeem nu live is. Via Club Assistent zullenvanaf nu ook de contributie incasso’s gaan verlopen. Via deze weg willen wij Akke nog heel erg bedanken voor het doen van de contributie incasso’s via het vorige systeem.

Club Assistent hebben wij uitvoerig getest, maar het kan natuurlijk voorkomen dat er nog iets niet helemaal goed gaat.Wij zijn er tijdens de omzetting achter gekomen dat er bij enkele leden onjuiste contributiebedragen werden geïnd. Dit is in Club Assistent aangepast en het kan daardoor zijn dat de contributie anders uitvalt dan de afgelopen maanden het geval was. U kunt er vanuit gaan dat nu het juiste contributiebedrag wordt geïncasseerd, maar mocht u twijfels hierover hebben, meldt dit dan bij de penningmeester via penningmeester@turn-sportcentrum.nl.

 

Terugblik ALV

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 26 mei jl. zijn er een aantal ontwikkelingen besproken waarvan wij er twee kort willen delen.

• Met de gemeente Hardenberg zijn wij in gesprek over de ontwikkelingen voor een nieuw te bouwen turnhal. De eerste gesprekken zijn hierover geweest en de plannen zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden door de gemeente in samenwerking met ons als TSH en de KNGU.
• Enkele enthousiaste leden en ouders van en betrokkenen bij TSH hebben kenbaar gemaakt wel wat voor TSH te willen gaan doen. Daar zijn wij heel blij mee en hopen dat nog velen zullen volgen. Onder andere gaat deze groep vrijwilligers aan de slag met het in kaart brengen van alle taken en klusjes die er bij de vereniging TSH gedaan kunnen worden. Met als doel om mensen gerichter te kunnen vragen voor een taak of klus en te laten zien dat iedereen een steentje kan bijdragen. Want nogmaals; Vele handen maken licht werk.
 

Wilt u in contact komen met het bestuur. Doe dit dan via secretariaat@turn-sportcentrum.nl.
Wij proberen uw mail dan zo spoedig mogelijk te behandelen, maar houdt er wel rekening mee dat ook wij dit als vrijwilliger erbij doen en niet altijd gelijk kunnen reageren.

 

Met sportieve groeten,

Bestuur TSH

Onze Sponsoren